skip to Main Content
Email: info@waysandwagons.nl

 

 

PRIVACY STATEMENT

Ways & Wagons neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op
een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke
gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy
Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kun je altijd contact opnemen met info@waysandwagons.nl

Wie is Ways & Wagons?

Ways & Wagons is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer KVK 67687725.
Ways & Wagons is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ways &
Wagons de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Ways & Wagons jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Ways & Wagons persoonsgegevens
over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Ways & Wagons voor dat
specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en
hoe lang de gegevens door Ways & Wagons worden bewaard.

Om het overzichtelijk te houden,
hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam
bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens
die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de
dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens
die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de
dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens
die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de
dienst gegenereerd wordenGrondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social
media accountGrondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social
media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Behavioural targeting
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social
media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer,
Overeenkomsten en schikkingen, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer,
Overeenkomsten en schikkingen, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Gewoonten, Levensstijl, Sociale contacten, Surfgedrag, NAWgegevens,
E-mailadres, Telefoonnummer, Gegevens over het
gedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Ways & Wagons heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en
omdat Ways & Wagons gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn:
Samenwerkingspartners waarmee een gezamelijke opdracht wordt uitgevoerd of die een
opdracht door ons laten uitvoeren.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken.  Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij Ways & Wagons over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek
tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Ways & Wagons.

Je kunt verzoeken dat Ways & Wagons je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Ways & Wagons te verzoeken de
verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Ways & Wagons of
een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Ways & Wagons te verkrijgen. Ways & Wagons zal
deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere
gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een
andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Ways
& Wagons je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Ways & Wagons
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@waysandwagons.nl. Ways & Wagons zal je
verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Ways &
Wagons een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Ways & Wagons je verzoek afwijst zullen
wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
Verwerkers
Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen
jou en Ways & Wagons
Het kan zijn dat Ways & Wagons verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Ways & Wagons ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Ways &
Wagons worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het
geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”)
worden opgeslagen. De cookies die via de website van Ways & Wagons worden geplaatst,
kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we
het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar
ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device
fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Ways & Wagons je
gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@waysandwagons.nl. Ook als je een
klacht hebt over de manier waarop Ways & Wagons jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail
sturen naar info@waysandwagons.nl

 

 

Back To Top