skip to Main Content
Email: info@waysandwagons.nl

 

 

COOKIE STATEMENT

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Ways & Wagons (hierna ook: “Ways &
Wagons” of “we” en “ons”) gebruik maakt via de website www.waysandwagons.nl (hierna: de
“Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden
meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je
computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die
via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen
staan niet beschadigen. Als we het hierna over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze
kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie
verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Welke cookies gebruikt Ways & Wagons?

Functionele cookies
Ways & Wagons maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn
noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt
gevraagd.

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan Ways & Wagons voor het plaatsen en uitlezen van
cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert
of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie
van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.
Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat
bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.
Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser
waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of
browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser
herhalen.

Privacy Statement

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt
persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens
tevens het Privacy Statement van Ways & Wagons van toepassing. Het Privacy Statement vind je
op de Website.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de
Website bekend gemaakt.

Vragen

Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar
info@waysandwagons.nl

 

Back To Top